Studnie głębinowe, geotermalne pompy ciepła. Mazowieckie, lubelskie, podlaskie.

Oferta

Regeneracja starych studni

Regeneracja studni głębinowej

Firma Pomag wykonuje regenerację starych studni głębinowych metodą hydromechaniczno-chemiczną.

Świadczymy rówineż usługę wydobycia zatopionych pomp głębinowych.

W większości przypadków użytkownicy studni po pierwszych sygnałach o spadku jej wydajności nie podejmują żadnych działań, żeby usunąć tego przyczynę i przywrócić studni właściwą sprawność.

Najczęściej stosowaną praktyką jest opuszczenie pompy w studni jeszcze niżej. Zwiększa się przez to depresja i niebezpiecznie wzrasta prędkość przepływu wody przez filtr. Skutki takich decyzji w dłuższej perspektywie mogą być katastrofalne i dla większości studni nieodwracalne.

Często w pogoni za wodą w studni użytkownicy instalują pompę nawet w części czynnej filtra. Pompa pracująca w czynnej części filtra odkrywa go, powodując dostęp tlenu, co prowadzi do przyśpieszenia procesów chemicznych – powstają jeszcze trudniej usuwalne inkrustacje w formie skamielin. Na tym etapie procesy starzenia studni przebiegają bardzo gwałtownie i są niekiedy nieodwracalne. Przy filtrach siatkowych istnieje duże ryzyko jego pęknięcia i w konsekwencji utraty studni.

Wymienione działania prowadzą nie tylko do szybszego zużycia się studni, ale mogą też powodować zachwianie równowagi w samej warstwie wodonośnej. Taka sytuacja sprawia, że w eksploatowanych już studniach coraz szybciej zachodzą niekorzystne procesy, które w finale kończą się utratą studni, która mogłaby pracować jeszcze długie lata.

Warto pamiętać, że w każdym przypadku spadku wydajności studni, w celu ustabilizowania jej parametrów pracy powinno się proporcjonalnie zmniejszyć pobór wody do czasu przywrócenia jej pełnej sprawności eksploatacyjnej.

Można to uzyskać przeprowadzając regenerację studni. Należy o niej myśleć już wtedy, gdy spadek wydajności studni sięga 10-20%. Regeneracja to szereg procesów mających na celu ponowne przywrócenie studni jej parametrów eksploatacyjnych. Celem regeneracji jest usunięcie wszystkich nagromadzonych osadów mineralnych i chemicznych z wnętrza filtra, żwirowej obsypki filtracyjnej i sąsiadującej z nią warstwy wodonośnej.
Jak dowodzi wieloletnia praktyka, im wcześniej podejmie się decyzję o przeprowadzeniu zabiegu regeneracji i przy mniejszym spadku wydajności studni, tym efekty są lepsze i znacznie trwalsze. Niestety zdecydowana większość użytkowników studni podejmuje decyzje o regeneracji przy dużo wyższych spadkach. Często regeneracji dokonuje się w trybie awaryjnym, przy bardzo dużych spadkach, sięgających 90-95% wydajności pierwotnej.

Niektóre studnie ze względu na warunki hydrogeologiczne i skład chemiczny wody wymagają częstszych zabiegów regeneracji. Zabiegi w nich powinno się wykonywać co kilka lat, aby nie doprowadzać do trudno usuwalnych kolmatacji i inkrustacji.

Długoletnie badania prowadzone w Europie, dotyczące regeneracji studni głębinowych, dowiodły, że najlepsze efekty uzyskuje się przy łączeniu różnych metod w jednym procesie regeneracji. Jest to zrozumiałe ze względu na złożoność procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w studni podczas długoletniej eksploatacji. W przypadku stosowania przy regeneracjach środków chemicznych, muszą one posiadać aktualne atesty Państwowego Zakładu Higieny.

Warto pamiętać, że prawidłowo zaprojektowana, wykonana i eksploatowana studnia, poddawana regularnym zabiegom konserwacji i regeneracji powinna sprawnie działać całe dziesięciolecia, a stała, wysoka sprawność studni to gwarancja nieprzerwanego zaopatrzenia w wodę odbiorców i bardzo dużych oszczędności jej właściciela. To prawdziwy skarb, o którym należy jednak pamiętać.

Autor: Roman Frukacz

Źródło: "Wodociągi - Kanalizacja" nr 12(106)2012

Odwiertami studni głębinowych zajmujemy się już od ponad30 lat
© 2019 POMAG. Wszelkie prawa zastrzezone. Budowa stron www
Do góry