Studnie głębinowe, geotermalne pompy ciepła. Mazowieckie, lubelskie, podlaskie.

Oferta

Studnie depresyjne - odwodnienie terenu

Studnie depresyjne

Odwodnienie terenu wokół obiektu, Obniżenie poziomu lustra wody.

W przypadku zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych, które mogą skutecznie uniemożliwić prace budowlane, do obniżania ich poziomu stosuje się STUDNIE DEPRESYJNE. Umieszczane w nich pompy głębinowe, poprzez rurociągi odprowadzają nadmiar wód podziemnych, co pozwala na tyle osuszyć teren inwestycji, by ta mogła być bez przeszkód realizowana.

Studnie depresyjne mają również zastosowanie przy odwadnianiu obiektów budowlanych. Poprzez umieszczenie studni wokół odwadnianego obiektu, tak by wytworzone w ten sposób leje depresyjne zachodziły na siebie.

Lokalizacje odwiertów pod studnie depresyjne określa rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.

Odwiertami studni głębinowych zajmujemy się już od ponad30 lat
© 2019 POMAG. Wszelkie prawa zastrzezone. Budowa stron www
Do góry